22. bleskovka

12. května 2009 v 13:22 | AdélQa |  Bleskovky
1. ahoj
2. jak je??
3. co je za den??
4. co si mela naposled k jidlu??
5. tak pa
diplom bude spolecnej
 

Skarabeus

12. května 2009 v 13:20 | AdélQa |  Magické bytosti
Skarabeus - Brouk Vruboun Posvátný, který byl u starých Egypťanů symbolem reinkarnace a amuletem. Jeho podoba byla často vyrývána do kamenů. Byl nazýván "cheprer" a jeho znak znamená v hieroglyfech "být" nebo "stát se". V Heliopolisu byl chápán jako projev tvůrce světa, jako bůh Chepri, "vycházející slunce" (patrně podle kuliček, které valil a valí před sebou, které připomínají pohyb slunce), a věřilo se, že existuje pouze v samčí formě a vzniká tak sám ze sebe (analogie boha, který stvořil svět sám ze sebe; také proto je symbolem reinkarnace). Umělí Skarabeové byli zhotovování z kamenů, jako lesklého mastku, ale i z vápence a jiných materiálů. Za mimořádně účinné amulety byli pokládáni Skarabeové okřídlení, kteří byli kladeni na místo srdce mumiím jako jejich ochránci u "soudu mrtvých". Na jejich spodní straně byla vyryta slova 30. kapitoly Knihy mrtvých: "Ó, mé srdce, ty nejvnitřnější části mé bytosti! Neobracej se proti mně jako svědek před tribunálem. Neboť ty jsi bůh, který je v mém těle, můj stvořitel, který udržuje mé údy."

Kentaur

12. května 2009 v 13:20 | AdélQa |  Magické bytosti
Kentaur - (bájná bytost řecké mytologie). Tento napůl muž, napůl kůň, představuje divokou bezuzdnou a popudovou stránku lidské povahy (podobně jako Mínótauros). Je protikladem rytíře, který vede a ovládá koně. V řeckém umění byli Kentauři pro svou vášnivost a zálibu v pití často zobrazováni v Dionýsově spřežení. Pouze Cheirón, nejušlechtilejší z Kentaurů, symbolizoval hojivou moc přírodya pro své lukostřelecké umění se stal symbolem moci a plodnosti přírody.

V Babylóně v helénském období předtsvuje tento tvor boha Pabilsaga.
 


Jednorožec

12. května 2009 v 13:17 | AdélQa |  Magické bytosti
Jednorožec jako symbol :
Jednorožec - později vystupuje obvykle v podobě koně s jedním rohem, který je chápán jako falický symbol, ale protože sedí na čele, sídle ducha, je chápán současně jako sublimace sexuálních sil - a tím vystupuje i jako obraz panenské čistoty. V Zoroastrismu je symbolem čisté síly. V křesťanství je symbolem síly a čistoty. Podle pověsti může být jednorožec chycen a zkrocen pannou, v jejímž klíně spočine.
jednorožec je mystické zvíře.samo osebě to je čisto čistá dobrá magie.Jeho roch je prý kouzelný.
Jednorožec - později vystupuje obvykle v podobě koně s jedním rohem, který je chápán jako falický symbol, ale protože sedí na čele, sídle ducha, je chápán současně jako sublimace sexuálních sil - a tím vystupuje i jako obraz panenské čistoty. V Zoroastrismu je symbolem čisté síly. V křesťanství je symbolem síly a čistoty. Podle pověsti může být jednorožec chycen a zkrocen pannou, v jejímž klíně spočine.

Čhi-lin

Čínský Jednorožec (Čchi-lin) nemá s evropským mnoho společného. Čchi-lin je popisován jako zvíře s tělem jelena a někteří badatelé vycházejí z toho, že se opravdu mohl vyvinout z nějakého druhu jelenovitých. V podrobnějších popisech má však Čchi-lin kravský ocas, rybí šupiny, oddělené prsty na nohou (někdy deset prstů na každé noze) a jeden srstí pokrytý roh. Společně s drakem, Fénixem, a želvou patří ke "čtyřem zázračným zvířatům" (s'-ling) nebo k pěti zvířecím druhům coby "vůdce srstnatých zvířat". Odpradávna symbolizuje požehnání týkající se dětí. Oblíbené jsou tisky s nápisem "Čchi-lin nosí syny", kde je zobrazen chlapec na Jednorožci, jak jede přes mraky. Podle jiné bajky nezašlápne Čchi-lin nic živoucího, dokonce nevstoupí ani na vzrostlou trávu. Tyto vlastnosti spolu s jeho srstí porostlým rohem přispěli k tomu, že symbolizuje dobrotu. Všeobecně znamená zobrazení Čchi-lina přání, aby přinesl požehnání.

Magické bytosti

12. května 2009 v 13:06 | AdélQa |  Magické bytosti
ANATHE - bohyně válek, jež používá smrtelné kledby ANATHENA MARANATHA.
ARURU a ARYAMAN - tvůrci lidských bytostí z hlíny.
BARDOVÉ - zpěváci, básníci a tvůrci historie.
ČARODĚJNICE - dcery a představytelky Bohyně, ochránkyně přírody pomocí kouzelných zaříkadel.
DRUIDKY - ochránkyně kouzel, věšteb a proroctví.
DRUIDOVÉ - strážci starých tradic, kněží a učitelé. Vykladači znamení a lidových tradic rodu. Představitelé jeleního krále.
FILDOVÉ - básníci a věštci.
GRIMALKINY - zlé bojové čarodějnice, které ochranují vlastní majetek použitím pomluv a rozmanitých negativních sil, jaký je upřený pohled, dáblovo oko, mířící ukazováček, vyslovené či napsané jméno, prokletí, negativní rituální magie, navazujcí strach, jako jsou obřady představující a popisujcí nepřítelé měsíce s žádostí o pomstu.
HARFISTÉ - muzikanti.
HEXENY - čarodějnice, ženy.
HOLDY - čarodějnice, ženy.
CHRONOS - bůh času.
KNĚŽKY - ochránkyně a iniciátorky posvátných rituálů.
KOUZELNÍCI A ČARODĚJOVÉ - mužští čarodějové.
KRÁLOVÉ - lidští potomci Adama - síla a paže.
KRÁLOVNY - bohyně odvozené z jiného světa - kouzel a čar.
LUCINA -bohyně čarodějnic.
MENARVA - bojová bohyně rozumu a měsíčního kalendáře.
NAGNA - bohyně nahoty.
NASHE - bohyně věštění.
PŘÍZRAKY A DUCHOVÉ -návštěvníci a hosté.
SATYRKYNĚ - bojové čarodějnice užívající satyru nactiutrhání a přestoupení tabu jako kouzelných zbraní proti hříšníkům.
SKŘÍTCI - ,,malí lidé z kopců" a kouzelnými schopnosti pocházejcí od TUATHA DE DANANNA
ŠAMANI - návštěvníci jiného světa prorokové.
TUATHA DE DANNAN - děti bohyně DSANU (matky Bohů)
VATOVÉ - vykladači obětí.
VĚŠTCI - jasnovidci kteří mohou prohlédnout do budoucnosti.

Proti kledbě

30. dubna 2009 v 9:18 | AdélQa |  Magická ochrana
Máš-li pocit, že tě někdo proklel, tak si to ověř o půlnoci si vezmi bílou svíci pak si sedni do tureckého dřepu a vem do obou rukou bílou svíci. Bude-li se její plamen kymácet, někdo tě proklel a kledba byla odvrácena! Pokud ne, tak buď na pohodu!

Na ochranu tebe a tvého domova

30. dubna 2009 v 9:16 | AdélQa |  Magická ochrana
Sedm lopuchových kořenů usušíme a rozemeleme na prach, poté zalijem
silnou pálenkou. Láhev uzavřeme kolem jejího hrdla ovážeme motouz a láhev zavěšíme na zápraží tak aby na ní svítil dorustajcí Měsíc. Ponecháme ji tam i přes den a po devadesáti hodinách od jejího uzavření ji znovu otevřeme, nasypeme do ní špetku zlatobýlu a v nočních hodinách tento výluh rozlijeme kolem domu!!!

Ochranný rituál ohně

30. dubna 2009 v 9:15 | AdélQa |  Magická ochrana
Můžeme k němu použít jakýkoliv oheň, případně i svíčku. Dívejte se do plamene a představujte si, že vás oheň zahaluje svým jasným světlem jako ochraným pláštěm, že jeho plamen kolem vás vytváří třpitivou kouli a přitom vyslovte toto zaklínadlo:
"Kouzlem, dechem ohnivým,
jako zdí se obklopím.
Zloba, zmar i nenávist,
shoří v něm jak suchý list."

Jak zaklít zlé síly

30. dubna 2009 v 9:15 | AdélQa |  Magická ochrana
V nočních hodinách položíme doprostřed místnosti oválné zrcadlo a natočíme jej tak, aby v něm byl vidět strop. Vedle něho umístíme dvě svíce a v kadidelničce zapálíme listy šalvěje smíchané s troškou rozmarýnu. na plochu zrcadla kápneme trochu svěcené vody a plynulým hlasem přečteme třikrát tyto řádky:
" Hleďte na svoji podobu, zlé síly a bytosti,
je to pohled strach nahánějící, ale já se vás nebojím.
Toto zrcadlo je zázračné,
dobří duchové noci a záhrobí mu vdechli čarovnou moc.
Toto zrcadlo vás pohltí, síly černé a temné!
Pohltí a ukončí váš bezbožný život.
Poslední minuta vašeho života nastala!
Hleďte na svoji podobu, síly ďábelské!"
Jakmile domluvíte, zrcadlo ihned rozbijte a při vhodné příležitosti vhodíme jeho úlomky do prudkého ohně.

Diplom za 4. kvíz

14. dubna 2009 v 20:55 | AdélQa |  For You

Kam dál